Loading dogodki

« Vsi dogodki

  • Ta dogodek je pretekel.

Tiha (r)evolucija

11. maja ob 19:00 - 21:00

11. maj 2022 je dan D za razmislek o nevednosti. Vsiljeni, konstruirani, lastni, tuji, empatični, opresivni in tudi priporočljivi ali neizogibni. Izhajamo iz del Nancy Tuana in Tomaža Grušovnika in njunih skupnih referenčnih točk.

Tuana se osredotoča zlasti na taksonomijo nevednosti, ki je produkt oblastniških moči in zanemarjanja vednosti kot vrednote (»vem, da ne vem, a me to niti ne zanima«, »nočemo, da vedo«, »ne vem, da ne vem«, »po defaultu ne morejo vedeti« …). Grušovnik se, nasprotno, presežno posveča tudi mnogoterim tipom sprejemljive hotene nevednosti, denimo z vidika preživetja, kreativnosti in celo etike.

S tematskim večerom diskusijske skupine Tiha (r)evolucija začenjamo v Trubarjevi hiši literature ob 19. uri.  

Poleg teoretskih izhodišč, ilustriranih s primeri, bomo preverjale_i stanje stvari z opisane perspektive v delovanju slovenskih oblasti in tokov naših življenj. V imenu že predhodno vključenih, Marjeta Doupona in Renata Šribar.

 

Renata Šribar v presečnih prostorih med znanstvenim raziskovanjem, kritično pedagogiko, aktivnim državljanstvom, esejistiko in kratkim zgodbarstvom raziskuje in nadgrajuje lastne izkušnje in refleksije osebnega, družbenega in političnega življenja. Teme zaokrožijo v različnih govoricah in njihovih subverzijah: ospoljenje, seksualizacija, nepravične družbene hierarhije, telo in izkustvo, etika in morala, vednost in nevednost … Za spodbudo so otroške fantazme o antropologinji, biologinji, pisateljici. Kar jih je združilo, je življenjska zavzetost za drugačen svet.

Je avtorica, soavtorica in sourednica šestih znanstvenih monografij in urednica treh tematskih revialnih izdaj. Izdala tri knjižice feministične kratke proze (Fen, Medtem ko sem spala, Afekti in sentimenti) in izpeljala projekt esejističnih dialogov Ospoljene reči.

Marjeta Doupona je svobodnjakinja, diplomirana novinarka in magistrira sociologije kulture, ožje področje uporabna lingvistika. Več kot 20 let je delovala kot raziskovalka v izobraževanju, nazadnje na Univerzi v Gradcu, Avstrija.

Kot raziskovalka obdeluje in interpretira zbrane podatke velikih mednarodnih podatkovnih baz in z njihovo pomočjo skuša pojasnjevati izobraževanje kot družbeni fenomen. Pri tem jo najbolj zanimata dostopnost formalne izobrazbe in raziskovanje tistih ideoloških prvin in diskurzov, ki sistematično preprečujejo posameznikom in posameznicam ter družbenim skupinam, da bi se šolali in izobraževali skladno s svojimi interesi in sposobnostmi.

Bila je članica Nacionalne komisije za pripravo smernic pismenosti ves čas njenega obstoja. Svoje znanje neprestano izpopolnjujem na izobraževalnih seminarjih, raziskovalnih in znanstvenih konferencah in obiskih tujih akademskih institucij.

Je občasna sodelavka Tehniške univerze v Dortmundu, preko katere je v zadnjih letih med drugim sodelovala na poletnih in zimskih šolah Univerze v Mosulu (izvedbe na Univerzi v Dohuku, Kurdistan, Irak), kjer je s študenti in študentkami izvajala seminarje o implicitnih sporočilih medijev. Kot novinarka rada piše reportaže za Mladino, najraje take, ki govorijo o beguncih in begunkah.

Meni, da se človek lahko hkrati osebnostno in poklicno udejanja na različnih, ne nujno medsebojno povezanih področjih, in da za preživetje potrebuje pristen stik z naravo. Sama tako del svoje poklicne poti uresničuje v smučarski sferi.

Podrobnosti

Datum:
11. maja
Ura:
19:00 - 21:00
Kategorije dogodka:

Prizorišče

Trubarjev hiša literature
Stritarjeva 7
Ljubljana, 1000 Slovenija